IN HÌNH 3D TRÊN ÁO THUN ĐEN

IN LỤA TRÊN ÁO

Sự dụng mực in bóc màu trên nền vải màu đen.

inluatrenao@gmail.com

http://www.inluatrenao.wordpress.com

http://www.inluatrenao.com

Nguyễn Ngọc Tùng  0903359330

Advertisements

IN TÚI THÀNH PHẨM SAMSUNG

IN THÀNH PHẨM 

Xuất fim nhựa cho ra hinh sắc nét

DSC07531

DSC07514 DSC07515 SAMSUNG

Nguyễn Ngọc Tùng