QUẦN IN LỤA

                                 IN LỤA TRÊN QUẦN

GIA CÔNG IN LỤA TRÊN QUẦN ÁO THƠI TRANG

http://www.inluatrenao.com

0903359330 Mr Tùng

Advertisements

MẪU IN LỤA TRÊN ÁO THUN ĐEN

IN LỤA TRÊN ÁO THUN ĐEN

inluatrenao@gmail.com

Nguyễn Ngọc Tùng 0903359330

 

IN HÌNH LÊN ÁO THUN ĐEN

CÁCH IN HÌNH LÊN ÁO THUN ĐEN

2014-12-05 15.01.272014-12-05 14.54.272014-12-05 15.57.382014-12-05 14.55.57

Nguyễn Ngọc Tùng